Нововведення. 8 клас

Із програми (2016):

Курс української літератури в 5–8 класах структуровано за такими взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: 
• 8 клас          («Усна народна творчість», «Світ української поезії», «Національна драма», «З української прози», «Український гу-мор і сатира»). 

Вивчення української літератури в кожному класі має також  рубрику «Література рідного краю», на яку виділено 4 години, які вчитель упродовж року має розподіляти самостійно. Це сприятиме додатковому індивідуальному вибору вчителем текстів для розгляду. До «літератури рідного краю» пропонуємо включати також художню творчість ровесників учнів, їхніх земляків.
До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів підібрані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи ту тему. Ураховано також і необхідність тематично-стильової різноманітності пропонованих для розгляду творів, їхні ідейно-ціннісні пласти, які втілюють ключові компетентності. 

8 клас

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год. Текстуальне вивчення творів — 54 год. Повторення й узагальнення — 2 год. Література рідного краю — 4 год. Позакласне читання — 4 год. Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення). Резервний час — 6 год. 

К-ть годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
2
Василь ГОЛОБОРОДЬКО. «З дитинства: дощ» («Я уплетений…»), «Наша мова», «Теплі слова» Самобутня постать поета в українській літературі. На-скрізний патріотизм, філосо-фічність, фольк лор на основа його поезій, народо знавчі ас-пекти. Оригіналь ність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.
ТЛ: вільний вірш, асоціативні образи.
Учень / учениця: знає визначення поняття вільного вірша, розуміє його специфічну форму; виразно й усвідомлено читає поезії; пояснює власне розуміння їхнього образного змісту, коментує художні засоби; визначає основний пафос поезій, ідею кожної з них; уміє розкривати образи рідної хати, шляху, ліричного героя. Формування життєстверджуючих, оптимістичних настроїв. Розвиток естетичного відчуття і смаку.
5
Ніна БІЧУЯ. «Шпага Славка Беркути» Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей та їхньому дозвіллі. Проблема особистості в сучасному світі. Особливості композиції твору.
ТЛ: літературний характер, психологізм.
Учень / учениця: уміє переказувати сюжет твору, пояснювати особливості композиції, висловлювати міркування про справжню дружбу, чесність, взаємопідтримку і відповідальність, про моральний вибір у житті; характеризує образи героїв твору; дискутує про вплив оточення на виховання дитини. Осмислення важливості моральних чеснот у житті людини, дружби та підтримки батьків.
2
Володимир Дрозд.«Білий кінь Шептало»
Проблема людини в суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії.
Учень / учениця: удосконалює навички коментувати сюжет творів; переказувати найвагоміші епізоди; уміє пояснювати алегоричність образу коня Шептала; характеризувати його, давати власну оцінку його поведінці; дискутувати про життєвий вибір сучасної людини, її можливість зберегти свою індивідуальність.
Уміння зберегти власну індивідуальність у сучасному жорстокому світі, залишатися людиною в будь-яких ситуаціях.
3
Повість – казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони». Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин. Роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви.

ТЛ: парадокс, підтекст, алегорія
Учень / учениця удосконалює навички коментувати сюжет, уміє переказувати найвагоміші епізоди; пояснити підтекст твору, алегоричність образів дракона Грицька, Пустельника та князя.
Розвиток естетичного смаку, уміння бачити красу і силу  художнього слова.
3
Валентин ЧЕМЕРИС. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»
Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення. Дитячі проблеми в
дорослому житті, передані за
собами гумору.
Учень / учениця: удосконалює навички виразного читання, проблемно-образного аналізу твору;
уміє переказувати гумористичні
ситуації, характеризувати образи Вітька Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок.
Поетизація першого почуття, виховання культури спілкування
підлітків, підготовка їх до реалій життя.

Немає коментарів:

Дописати коментар