Нове в програмі



2017 - 2018 н.р.


1.УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. Програма для 5-9-х класів ЗНЗ (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства  від 07.06.2017 № 804). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://osvita.ua/school/program/program-5-9/56125/

1.

Навчальна програма. Українська література. 10-11. Рівень стандарту, академічний рівень (Наказ МОН від 14.07.2016 № 826).


Електронні версії підручників для учнів 9-х класів. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/ukrajinska-literatura-9-klas


Програми розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням: http://osvita.ua/school/program/program-5-9/56125


Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів рівень стандарту, академічний рівень (зі змінами). - Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/

2016 - 2017 н.р.
Вивчення української літератури в 5-8 класах здійснюватиметься за навчальною програмою (зі змінами, затвердженими наказами  Міністерства  від 04.08.2014 № 895, від 29.05.2015 № 585 ): Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013.

У 9 класах – за програмою: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом  Міністерства  від   29.05.2015 № 585).

Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими  наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту.  Рівень стандарту та академічний рівні затверджені наказом  Міністерства  від  14.07.   2016 № 826).
Програми розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.
Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»






Немає коментарів:

Дописати коментар