Нововведення. 6 клас

З програми (2016):

Курс української літератури в 5–8 класах структуровано за такими взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками:
• 6 клас          («Загадково прекрасна і славна давнина України», «Я і світ», «Пригоди і романтика», «Гумористичні твори»);
Вивчення української літератури в кожному класі має також  рубрику «Література рідного краю», на яку виділено 4 години, які вчитель упродовж року має розподіляти самостійно. Це сприятиме додатковому індивідуальному вибору вчителем текстів для розгляду. До «літератури рідного краю» пропонуємо включати також художню творчість ровесників учнів, їхніх земляків.
До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів підібрані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи ту тему. Ураховано також і необхідність тематично-стильової різноманітності пропонованих для розгляду творів, їхні ідейно-ціннісні пласти, які втілюють ключові компетентності. 

6 клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год. Текстуальне вивчення творів — 51 год. Повторення та узагальнення — 2 год. Література рідного краю — 4 год. Позакласне читання — 4 год. Розвиток мовлення — 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення). Виразне читання — 2 год. Резервний час — 7 год.
К-ть годин
Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
 4
В. Рутківський. «Джури козака Швайки»
(«На козацьких островах»)
Творчість відомого українського письменника.
  Твір про волелюбних, сміливих  героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях. Тема боротьби українських козаків проти татарської орди.
Учень / учениця:
уміє визначити історичну основу твору; пояснити поєднання у творі   фантастичного і реального; знаходити і коментувати описи природи, портрети персонажів; висловлювати власні судження про геройство та вміння з честю вийти із найскладніших ситуацій козака-характерника Швайки та його юних помічників Грицика та Санька; аналізувати роль художніх засобів.
Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших предків. Виховання й утвердження цих якостей у наш час.
1
Станіслав ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ. «Теплота родинного інтиму…», «Забула внучка в баби черевички…» Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).
ТЛ: віршові розміри ямб, хорей. 
Учень / учениця: виразно й усвідомлено читає вірші; розвиває вміння прокоментувати почуття, про які йдеться в цих творах; уміє співвіднести їх із пережитими особисто. Осмислення ролі батьківського дому в житті людини, відповідальності за власну родину
3
Ігор Калинець. «Писанки»; «Стежечка», «Блискавка», «Веселка», «Криничка», «Дим» (зб. «Дивосвіт») (на вибір)
Один із талановитих українських поетів, який пише і для дітей. Цікавий епізод із його життя.
Своєрідність форми його поезій. Образ найдорожчої людини − мами. Відчуття, навіяні великодньою поезією «Писанки».

Учень / учениця: розуміє метафоричність поезій;
уміє прокоментувати роль метафори й порівняння в «Писанці», реальне та уявне в ній; схарактеризувати образ мами; виразно і вдумливо читати вірші; прокоментувати образне бачення світу, явищ природи у них; пояснювати поєднання у творі уявного, фантастичного і реального; висловлювати власне бачення стежки, дощу, сонця, вітру тощо.
Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір).
Формування естетичного сприйняття світу природи, розвиток творчої уяви, фантазії.
3
Емма АНДІЄВСЬКА. «Казка про яян», «Говорюща риба» Сучасна українська письменниця і художниця. Її казки-притчі. Добро і любов до світу. Порушення питань моралі, дружби, сили слова. Прихований повчальний зміст творів. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.
ТЛ: притча.
Учень / учениця: розуміє поняття притчевості в мистецтві; виразно і вдумливо читає казки; виокремлює фантастичні елементи в них; уміє визначити головну думку кожного з творів, відшукавши в них ключові фрази; формулює власні висновки про твори та про їх основні ідеї. Усвідомлення морально-етичних цінностей, що допомагають бачити й розуміти красу і приваби світу, гармонійно і щасливо жити в ньому.
3
Леся ВОРОНИНА. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9» Леся Воронина — сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей.
Учень / учениця: знає основне про письменницю; переказує зміст твору, висловлюється про своє сприйняття його; характеризує образ головного героя Клима, розмірковує, як виховувати в собі риси сміливості, хоробрості, кмітливості.

Фантастична, романтична, багатоепізодна повість про виховання гідності та мужності. Стосунки між різними поколіннями в родині.
ТЛ: сюжет.
Формування позитивного світогляду, розвиток вільного висловлення думки, вміння дискутувати, прищеплювати інтерес до пізнання нового, виховувати прагнення до самовдосконалення, самореалізації в ім’я добра.


Немає коментарів:

Дописати коментар